مسمومیت با سود سوزآور

هیدروکسید سديم بشدت خورنده بوده و یک تحریک کننده قوی دراثرتماس از راههای مختلف می باشد. ( تنفسی ، گوارشی ، پوستی و چشمی ) هیدروکسید سديم سبب سوختگی شدید وآسیب دائمی بافت های در تماس میگردد . مکانیسم سوختگی دوگانه است سوختگی حرارتی ناشی از ترکیب سدیم هیدروکسید با رطوبت و متعاقب آن ایجاد گرما و نیز سوختگی شمیایی ناشی از واکنش با ملکولهای ارگانیک . ذرات منتشر در هوای هیدروکسید سدیم خیلی تحریک کننده برای سیستم تنفسی فوقانی می باشد و ممکن است سبب ادم ریه شود  سدیم هیدروکسید سریعا در تماس با بافت ها واکنش داده ، لذا سمیت سيستمیک ایجاد نمی کند یعنی عوارض در محلی دوراز نقطه تماس ایجاد نمی کند.

عوارض حاد:

 

عوارض حاد ناشی از تماس کوتاه با غلظت های زیاد سدیم هیدروکسید رخ می دهد که شامل تحریک و التهاب و سوختگی پوست ، چشم ، بینی، نای و حنجره می باشد . گاهی استشناق میزان زیاد هيدركسيد سدیم منجر به تورم حنجره و بيماري هاي انسدادي ريوي غير قابل برگشت مي گردد . علائم اوليه بلع شامل درد شکم و استفراغ میباشد . پرفوراسیون یا سوراخ شدن سیستم گوارش معده-روده ای و شوک هم امکان دارد رخ دهد ولی این حادثه تا چند ساعت پس از بلع علائمش ظاهرمیگردد . تماس با محلولهای ۵۰ – ۲۵% سبب ا لتهاب فوری پوست میگردد ولی غلظتهای کم ( زیر۴% ) سبب تحریک پوستی نمی گردد مگر اینکه چند ساعت تماس طول بکشد . تماس چشمی سبب سوختگی و گاهی سبب آسیب دائمی چشمی می گردد ولی تشخیص شدت آسیب چشمی مقدور نمی باشد مگر آنکه ۷۲ ساعت از تماس گذشته باشد.

 

عوارض مزمن: Bottom of Form

 

عوارض مرمن ناشی ازتماس طولانی با غلظت های کم هیدروکسیدسدیم منتشردرهوا رخ می دهد که شامل التهاب بینی وگلو ،درد قفسه سینه ،کوتاهی تنفس و زخم مجرای بینی می باشد و تماس فرمن پوستی ممکن است سبب درماتیت گردد.

تماس پوستی:

تماس پوستی باگرانولهای سدیم هیدروکسید یا محلولهای غلیظ سبب سوختگی های شیمیایی و حرارتی شده که منجر به آسیب عمیق بافتی می گردد . متعاقب تماس با محلولهای ۵۰-۲۵% التهاب وتحریک طی ۳ دقیقه ظاهرمی گردد سوختگی بصورت نرم و مرطوب وخیلی دردناک می باشد . تماس با شدت کمتر سبب التهاب، قرمزی و تورم می گردد . تماس با محلولهای رقیق سدیم هیدروکسید برای چندین ساعت سبب درد نمیگردد اما سوختگی های شدید می تواند رخ دهد،اگرماده شیمیایی سریعا با شستشو از پوست رفع نگردد . تماس کوتاه با میزان کم متعاقب بهبود سریع ، سبب عوارض تاخیری و یا طولانی مدت نمی گردد .تماس مزمن پوستی ممکن است سبب درماتیت شود.

تماس چشمی:
تماس چشمی با گرانولهای هیدروکسید سدیم یا محلولهای غلیظ می تواند پروتئين های چشم را هیدرولیز کرده ،سبب سوختگی شدید و آسیب چشمی گردد . ضایعات سطحی،تخریب سلولی،التهاب و کدورت قرینه ممکن است رخ دهد . زخم ممکن است چندین روز پس ازتماس نیز پیشرفت نماید . عوارض شدید شامل کاتاراکت،گلوکوم ،چسبندگی پلک به قرنيه،کوری و از دست دادن چشم میباشد.

مواجهه تنفسی: 
استشناق ذرات ریز یا غبار سدیم هیدروکسید سبب تحریک دهان،بینی،گلو و مجاری تنفسی فوقانی می گردد . درصورتی که تماسها تکرار شونده و یا طولانی باشد ممکن است تحمل نسبت به این اثرات رخ دهد . غلظتهای بالا برای سیستم تنفسی فوقانی خیلی تحریک کننده است و ممکن است سبب ادم ریه شود

مواجهه گوارش:
بلع سدیم هیدروکسید سبب زخم های شدید و سریعا خورنده دهان ، مری و معده می گردد .نکته مهم قابل ذکر اینست که فقدان سوختگی واضح و قابل رویت در دهان وجود سوختگی مری را رد نمیکند . بلع فورا دردناک و سخت می شود و آبریزش ازدهان بطور زیاد وشایع رخ می دهد . درد شکم و قفسه سینه اغلب وجود دارد . استفراغ ، افتادن به روی شکم و ضربان تند و ضعیف وکولاپس ممکن است رخ دهد . درافرادی که بهبود میابند ، زخم فشارنده مری و سیستم گوارشی ( معده-روده ای ) درنهایت ممکن است رخ دهد . گزارشاتی از سرطان SCC مری در مدت زمان طولانی ۴۲-۱۲ سال پس از بلع مشاهده شده است اما این کانسرها بنظرنمی رسد که ناشی از اثر کارسينوژن مستقیم سدیم هیدروکسید باشد

شرایط مستعد کننده:
افراد با بیماری های تنفسی ، چشمی و پوستی قبلی، ممکن است نسبت به سدیم هیدروکسید حساس تر باشند. افراد با گلوکوم نباید در معرض رطوبت و یا غبار سدیم هیدروکسید قرارگیرند زیرا که آن فشار چشم را بالا .می برد . تماس همزمان با مواد شیمیایی تحریک کننده و خورنده دیگر ،ممکن است اثرات سمی هیدروکسید سدیم راتشدید نماید
افزایش حرارت و دمای محیط کارمیزان سمیت راتشدید می نماید

کمک های اولیه:
الف) چشم: سریعا چشم ها را برای ۱۵دقیقه شتشو دهید درحالیکه پلکها را به بالامیبرید . رسیدگی پزشکی باید فورا شروع گردد
ب) پوست:قطع سریع تماس پوستی حیاتی است . لباس و کفش های آلوده را درآورید سریعا پوست را حداقل برای۱۵دقیقه با مقادیرزیاد آب، شستشودهید . لباسها را قبل از مصرف،دوباره بشویيد.
ج) گوارش : سعی درالقای استفراغ نکنید . cc 200-100 آب يا شير بدهید . شارکول فعال را استفاده نکرده و سعی در خنثی کردن محتویات معده نکنید . هرگزدر فردی که هوشیاری کامل ندارد ازطریق دهانی چیزی ندهید . رسیدگی پزشکی باید فورا شروع شود
د) تنفس: فرد بیماررا به هوای تازه و آزاد ببرید . اگر بیمار تنفس ندارد ، تنفس مصنوعی بدهید . اگربیمار سخت نفس می کشد به او اکسیژن بدهید . سریعا مراقبت پزشکی راشروع کنید

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *