مزایای استفاده از سود پرک جامد نسبت به سود مایع در مصارف دو گانه

همانطور که می دانید در صنایع تولیدی که قابلیت استفاده همزمان سود پرک و سود مایع را دارا هستند استفاده از سود پرک ۹۸% به جای سود مایع ۳۰%-۵۰% مزیت هایی علاوه بر تولید ارزش افزوده بیشتر دارد. همانطور که می دانید هیدروکسید سدیم (Sodium Hydroxide  ) با فرمول NaOH قابل حل در آب می باشد که انحلال سود پرک جامد در آب همراه با ایجاد حرارت و گرمای زیادی است که از این حرارت در برخی صنایع برای تأمین گرمای مورد نیاز برخی از واکنش های شیمیایی استفاده می شود. سود کاستیک بصورت های سود جامد پرک ، سود جامد گرانول و سود جامد پودری و سود مایع ۳۰% و سود مایع ۵۰% در بازار ایران موجود می باشند .

ادامه مطلب …

واکنش سود سوز آور و آب

سدیم هیدروکسید بعنوان یک ماده قلیایی قوی و به دلیل خاصیت واکنش‌پذیری بالا کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد. سود سوزآورپرک واکنشگر سریع‌تر و ماده قلیایی قوی‌تری نسبت به سایر مواد بازی می‌باشد.سود پرک جامد (سود سوز آور جامد) یک ماده شیمیایی است که محلول آبی آن به شدت قلیایی می باشد. حل شدن سود پرک در آب بسیار گرماده است. با حل شدن سود کاستیک پرک  در آب و واکنش آن با آب انرژی زیادی آزاد می شود. انرژی آزاد شده باعث افزایش دمای محلول می گردد. از گرمای تولید شده در اثر انحلال سود سوزآور در آب در برخی صنایع برای انجام واکنش های شیمیایی و تأمین گرمای مورد نیاز برای راکتورهای تولید محصولات استفاده می شود. در این فایل ویدیوئی سود پرک به تدریج درون یک ظرف آب ریخته می شود. به دلیل حرارت زیاد ایجاد شده در اثر واکنش و حل شدن سود پرک در آب، آب به جوش آمده و ذرات آب و سدیم هیدروکسید به اطراف می پاشد. به هنگام کار با سود پرک به دلیل خاصیت قلیاییت و خورندگی بالای این ماده شیمیایی می بایست دستورالعمل های ایمنی کار با سود سوز آور به دقت مورد توجه قرار گیرند.

ادامه مطلب …