واکنش سود سوز آور و آب

سدیم هیدروکسید بعنوان یک ماده قلیایی قوی و به دلیل خاصیت واکنش‌پذیری بالا کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد. سود سوزآورپرک واکنشگر سریع‌تر و ماده قلیایی قوی‌تری نسبت به سایر مواد بازی می‌باشد.سود پرک جامد (سود سوز آور جامد) یک ماده شیمیایی است که محلول آبی آن به شدت قلیایی می باشد. حل شدن سود پرک در آب بسیار گرماده است. با حل شدن سود کاستیک پرک  در آب و واکنش آن با آب انرژی زیادی آزاد می شود. انرژی آزاد شده باعث افزایش دمای محلول می گردد. از گرمای تولید شده در اثر انحلال سود سوزآور در آب در برخی صنایع برای انجام واکنش های شیمیایی و تأمین گرمای مورد نیاز برای راکتورهای تولید محصولات استفاده می شود. در این فایل ویدیوئی سود پرک به تدریج درون یک ظرف آب ریخته می شود. به دلیل حرارت زیاد ایجاد شده در اثر واکنش و حل شدن سود پرک در آب، آب به جوش آمده و ذرات آب و سدیم هیدروکسید به اطراف می پاشد. به هنگام کار با سود پرک به دلیل خاصیت قلیاییت و خورندگی بالای این ماده شیمیایی می بایست دستورالعمل های ایمنی کار با سود سوز آور به دقت مورد توجه قرار گیرند.

ادامه مطلب …