تماس با ما

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

آدرس
سهرودی شمالی- هویزه غربی

کوچه کوشش پلاک ۳۵

تماس

Aminsepehrtrading@gmail.com

info@aminsepehr.com
۸۸۵۲۷۳۸۵-۸۸۷۶۵۳۱۲-۸۸۵۲۳۳۶۴

مدیریت(آقای مهندس زره ساز)
۰۹۱۲۷۲۰۴۹۲۴

مدیر فروش(آقای باشی)
۰۹۱۲۵۹۹۳۰۸۶

کارشناس فروش(آقای رحمانی)
۰۹۳۹۵۷۶۲۵۸۱

ساعت کاری
۸:۳۰ تا ۱۷