نوشته‌ها

سود پرک در صنعت چرم

فرایند تولید چرم به روش سنتی حدود سه ماه به طول می انجامیده است. سود پرک یا یه صورت مایع آن هیدروکسید سدیم در صنعت چرم سازی پس از پروسه مو زدایی و حذف پشم و پروتئین های غیر الیافی از سطح پوست توسط آهک، طی پروسه چربی زدایی استفاده می شود.

در کارخانه های تولید چرم ابتدا کراتین مو و پشم را در معرض ماده قلیایی قرار می دهند که پیوند سولفور – سولفور توسط هیدروکسید سدیم شکسته شود. مو ابتدا در ریشه که شکل رشد نیافته آن است، مورد حمله قلیا قرار می گیرد و سپس در طی زمان معینی از خیساندن پوست در محلول قلیایی سدیم هیدروکسید (سود مایع) و سدیم سولفیت (به عنوان عامل کاهنده)، ریشه های مو را از بین می برند. این فرآیند اساس موزدایی پشم با استفاده مواد قلیایی همچون سود سوز آور است که بخش قابل توجهی از تولید چرم در دنیا را تشکیل می دهد. و بدین ترتیب مو زدوده شده و از پوست جدا می شود.

بعضی از پوست ها مانند پوست گوسفند دارای چربی بوده و بایستی پیش از عملیات دباغی، چربی ها حذف شوند. از آنجایی که سود پرک دارای خاصیت حل کنندگی چربی و پروتیین بسیار بالایی است در واحد های چرم سازی و دباغی، چربی را به وسیله سود پرک از بین می برند.